Melding om endring av bedriftshelsetjeneste 
 
 
 
Godkjente bedriftshelsetjenester plikter å melde inn endringer som har betydning for godkjenningen. I tillegg er det ønskelig at det også meldes inn endringer som kan bidra til å holde Arbeidstilsynets register á jour. Informasjon som meldes inn er kun tilgjengelig for arbeidstilsynet og i noen grad for Statens arbeidsmiljøinstitutt
Ny melding:
  • Kontaktinformasjon, avdelingsinformasjon, telefonnummer, adresser osv
  • Endring i faglig sammensetning - fagpersoner med antall årsverk
Åpne tidligere lagret søknad:
Brukes ved endringer i tjenestebeskrivelser