Søknad om godkjenning av bedriftshelsetjeneste 
 
 
 
Velkommen til søknad om godkjenning av bedriftshelsetjenesten
Det benyttes elektronisk søknadsskjema for å bli godkjent bedriftshelsetjeneste.
Det skal brukes «Ny søknad» for hver gang det skal søkes godkjenning.
Har du vært her tidligere og i den forbindelse lagret søknaden din kan du hente opp denne ved å bruke Åpne tidligere lagret søknad. Du kan så fortsette utfyllingen og sende inn søknaden når du er ferdig.
Tidligere søknad ligger tilgjengelig i omkring et år.
Nyttige forberedelser og informasjon ved utfylling av søknaden
  • Ha forskriften, kommentarer til forskriften og utdyping av kompetanseområdene tilgjengelig når du fyller ut søknaden.

  • Bruk veiledningsteksten til høyre på søknadsskjemaet.

  • Det forventes at dokumentasjon legges ved søknaden. Dokumentasjonsbehovet er beskrevet i veiledningen i høyre del av skjemasidene.